Canvis en la tributació de les societats civils privades

Les SCP amb objecte mercantil passaran a ser contribuents de l’Impost sobre Societats i ho deixaran de ser de l’IRPF.

Tenen objecte mercantil totes les SCP excepte:

  •    Agraris, ramaders, pesquers i forestals.
  •   Patrimonials (C.B.).
  •   Societats de professionals (advocats, metges, arquitectes….). Si es fan feines d’intermediació tributaran per impost de societats.

Opcions:

  • Segueixo igual, tributant per l’Impost sobre Societats. S’ha de portar la comptabilitat segons del codi de comerç i fer les Comptes Anuals (no dipositar-les), els socis han de tenir nòmina i els beneficis seran dividends. La responsabilitat seguirà igual.
  • Dissoldre la SCP i seguir cada soci com un autònom.
  • Dissoldre la SCP i constituir una Societat Limitada (no es poden transformar, la llei no ho contempla). Permet gaudir dels avantatges d’una SL, fins ara els socis eren responsables i responien amb el seu patrimoni (qualsevol d’ells). En la SL els socis no responen, només l’Administrador si es per mala gestió.

Quan executar aquesta decisió:

  • Cal acordar la dissolució a partir de l’1 de gener de 2016 i materialitzar-la totalment durant els 6 primers mesos del 2016.
  • Comporta que s’ha de tributar en l’IRPF per atribució de rendes fins a la data de l’efectiva liquidació.