Llei pressupostos generals de l’estat per a l’any 2016 – aspectes laborals i de seguretat social

El passat 30 d’octubre, el Butlletí Oficial de l’Estat, publicava la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, per l’any 2016. En el Butlletí Laboral del passat mes de setembre ja us informàvem del projecte de llei que en aquelles dates publicava el Butlletí Oficial de les Corts Generals del Congrés dels Diputats Ara, és el moment de comentar el text de la llei definitiva, en els seus aspectes laborals i de Seguretat Social.