Recentment s’ha publicat l’ordre que desenvolupa per a 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (el denominat “règim de mòduls”). Doncs bé:

  • Si vostè tributa en el règim de mòduls, sàpiga que, igual que aquest any, al 2020 també podrà reduir el rendiment net de la seva activitat a declarar en el seu IRPF en un 5% pel simple fet d’estar acollit a aquest règim.
  • D’altra banda, si desitja renunciar al règim de mòduls per a 2020, o revocar una renúncia prèvia, pot fer-ho fins al 31 de desembre de 2019 presentant una declaració censal.
  • No obstant això, recordi que també pot renunciar al règim de mòduls de manera tàcita presentant la declaració de l’IVA del primer trimestre de 2020 en règim general (model 303) i el pagament a compte de l’IRPF en estimació directa (model 130).

Aquesta ordre no aclareix quins seran els límits de vendes i compres per a poder aplicar el règim de mòduls per a 2020. Recordi que estava previst que aquests límits es reduïssin a partir de 2020 (així està disposat en la llei). No obstant això, el més probable és que els actuals límits no canviïn i s’acabin prorrogant un any més (com ja va ocórrer en 2019 i en anys anteriors). Caldrà esperar a les pròximes setmanes per a veure si s’aprova alguna norma sobre aquest tema que aclareixi la situació.