El Tribunal Suprem ha dictaminat que: les prestacions públiques per maternitat que abona la Seguretat Social, estan exemptes de pagar l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Qui pot reclamar?

Les persones que han cobrat la prestació per maternitat i paternitat a partir de l’any 2014.

Com podem reclamar?

Presentant una sol·licitud de rectificació de declaració de l’IRPF.

Què necessitem que portis a Milla Assessors?

  • La renda presentada de l’any que es va cobrar la prestació.
  • Certificat de l’Institut Nacional de Seguretat Social de la prestació per maternitat i paternitat.

Truca’ns i et gestionem el tràmit!
No ho deixis passar!