Convocatòria de vaga general – 21 de febrer

Us enllacem l‘ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar durant la vaga general convocada pel sindicat CSC Intersindical pel dijous, 21 de febrer de 2019, de les 00 h a les 23.59 h.

Altres dades d’interès per les empreses davant la convocatòria:

Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga. Així mateix recordem que el/la treballador/a que secundi la vaga no pot ser substituït/da.

Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:

  • Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars.
  • Part proporcional de pagues extres.
  • Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances.

Efectes en les cotitzacions:

El treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i per tant queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com del treballador.
L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social la relació de treballadors els contractes dels quals hagin estat suspesos notificant la data de reincorporació.

Esperem que aquesta informació, facilitada per PIMEC, sigui del vostre interès.