Altres serveis

En l’empresa cap àrea d’activitat està desconnectada de les altres, totes estan relacionades entre elles. Per això, li oferim tots els serveis que la seva empresa pugui necessitar, perquè quedin integrats dintre del conjunt de forma harmònica i segura.

 
 • Herències
 • Testaments
 • Contractes de lloguer
 • Declaració de INTRASTAT
 • Tramitació de certificats en registres públics
 • Impostos de successions i donacions
 • Transmissions patrimonials
 • Estrangeria
 • Prevenció de riscos laborals
 • Protecció de dades (LOPD)
 • Subvencions
 • Compravenda i traspàs de local
 • Defensa jurídica
 • Reclamació de morosos: servei d’assessorament legal, negociació extrajudicial i reclamació judicial de deutes pendents i morosos