Mercantil

Principals Gestions

  • Societari: constitució, operacions societàries, fusions, absorcions, compravendes, intervenció en consells d’administració, assessorament en matèria de protecció dels drets del soci minoritari, conflictes entre socis
  • Filials
  • Associacions
  • Fundacions
  • Cooperatives
  • Contractació mercantil
  • Empresa familiar. Protocols
  • Planificació i assessorament en relació a estructures empresarials
  • Assessorament continuat d’empreses