LABORAL

ACCIÓ TRANSFORMACIÓ DIGITAL: NO IMPRIMEIXIS SI NO ÉS ESTRICTAMENT
NECESSARI.
El volum de paper que utilitzem a l’oficina es
pot reduir amb una digitalització adequada del
nostre arxiu.

AQUEST ESTABLIMENT REALITZA ACCIONS PER LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL MITJANÇANT LA SUBVENCIÓ REBUDA
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA-NEXT GENERATION EU
AQUESTA ESTA REGULADA PER L’ORDRE TES/440/2020 DE 17 DE MAIG