LABORAL

HORARI D’ESTIU

Del 25 de juliol
al 31 d’agost
de 8.00 h a 15.00 h

VACANCES

Del 8 al 15 d’agost

Contacte per a urgències
durant aquesta setmana:
93 712 12 73
anna@millaassessors.cat