Comptable

El departament comptable ofereix un servei adaptat a les necessitats dels nostres clients.

Departament comptable extern: assumeix la gestió comptable continuada des del punt de vista mercantil, i també la comptabilització d’operacions d’acord amb la normativa vigent.

Servei de revisió i suport: per a aquelles empreses que disposen d’un departament estructurat comptable.

Principals Gestions

 • Disseny i planificació comptable de l’empresa
 • Orientació comptable de societats i particulars en estimació directa
 • Formació del personal de departaments comptables
 • Actualització de comptabilitat endarrerida
 • Comptabilitat a temps real
 • Comptabilitat analítica
 • Dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil
 • Elaboració i registre dels llibre comptables
 • Comptabilitat pressupostària
 • Elaboració i seguiment de pressupostos
 • Preparació d’informes econòmics i financers d’empresa
 • Valoració d’empreses